Wat is NLP

Nlp training

NLP is een tak van de psychologie die rond 1970 werd ontwikkeld. Dit kan met enig gezag worden gezegd, aangezien psychologen en beoefenaars van neurolinguïstisch programmeren tot de meest invloedrijke denkers in de wereld van vandaag behoren.

Het voornaamste doel van NLP is anderen te helpen weer controle te krijgen over hun vaardigheden en hen te ontwikkelen tot zeer vaardige communicatoren. NLP tracht mensen te leren hoe zij hun eigen zintuiglijk informatie-opnemend vermogen en zelfvertrouwen kunnen vergroten, hoe zij kunnen communiceren en goed met anderen kunnen opschieten en hoe zij effectief in een team kunnen werken.

NLP heeft onvermijdelijk ingang gevonden in wat wordt gezien als de wereld van het bedrijfsleven. Dit heeft ertoe geleid dat psychologen hebben deelgenomen en de toepassing hebben ontwikkeld. Voordat neurolinguïstisch programmeren werd ontwikkeld, richtte een psycholoog zich op zakenmensen om hun vooruitgang te beoordelen. Nadat het toepassingsmodel was ontwikkeld, probeerde een psycholoog een NLP draai aan de psychologie te geven. Dit heeft ertoe geleid dat nlp de brede geest framing van psychologie is geworden en heeft geleid tot de PRESS of conduce (Murphy’s grace) cast op het onderwerp.

Helaas heeft dit sinds haar ontstaan geleid tot verwarring met andere psychologie. Neuro Linguïstisch Programmeren is psychologie en heeft niet het negatieve stigma gekregen dat psychologie in Westerse landen heeft.

Gelukkig begon een onderzoeker met de naam John Grinder dit te repareren door de verschillende “istas” te creëren. Hij kraakte de code die Neuro Linguïstisch Programmeren in staat zou stellen om het werk van psychologen te bereiken en door de deuren te komen die schijnbaar nooit geopend werden. Dit was Grinder’s grote bijdrage dankzij enkele ingenieuze toepassingen van Richard Bandler en taalkundige John Grinder om NLP op de proef te helpen stellen. Een zegen was het dat Bandler zich niet kon weerhouden van het experimenteren buiten de grenzen van het soort veld waarin zij zich bevonden.

NLP was van korte duur en kreeg een doodsverachting van de psychotherapie, maar het is nog steeds de meest bruikbare benadering van de psychologie en heeft veel invloeden gehad in de jaren ’70 en ’80. Het spreekt vanzelf dat NLP invloedrijk was voor Bandler’s films en zijn boek, dozen en andere pogingen tot onderricht over de subjectieve aard van het zelf.

Dit is wat bekend staat als de subjectieve ervaringsbenadering. De subjectieve ervaring is het uitgangspunt om te leren hoe u en anderen denken, voelen en handelen. Natuurlijk zijn er nog andere invloeden die een rol spelen, zoals spraakpatronen, zelfvertrouwen en gewoontevorming. Deze blijven het onderwerp van onderzoek en worden elders besproken. Door deze krachtige benadering te gebruiken kunt u beginnen in te zien dat de subjectieve ervaring altijd wordt meegedeeld en sterk kan reageren op bepaalde taalpatronen.

Lees meer:
Burn out klachten
Doorvragen